Kogukonna STON liikmetel on sõnaõigus

Valitsemissüsteem, mis võimaldab kogukonnal teha konsensuslikke muudatusi.